Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego sexshoppleasure.pl


Kto i w jakim celu przetwarza dane osobowe.

Dane osobowe przekazywane przez Klienta, związane z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego sexshoppleasure.pl są przetwarzane przez SECRET GARDEN Marta Mielniczuk z siedzibą w Gdynii przy ul. ul. Świętojańska 11, o numerze NIP 7412032674, REGON 221940982 która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dane osobowe, o których mowa powyżej, a w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu, przetwarzane są:

w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
w celu realizacji zamówień na asortyment dostępny w sexshoppleasure.pl
w celu rozpatrywania składanych reklamacji;
w celu zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym przesyłanych drogą elektroniczną informacji handlowych na wskazany przez Ciebie adres poczty elektronicznej, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach, Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie przez Ciebie może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie Internetowym sexshoppleasure.pl
powierzenie nam swoich danych osobowych daje Klientowi prawo do:

wglądu w dane osobowe
żądania aktualizacji danych osobowych
usunięcia danych osobowych
Podane przez Klienta dane osobowe dostępne są do samodzielnej edycji i usunięcia w zakładce "Moje konto"

Żądanie całkowitego usunięcia konta może być zrealizowane po wysłaniu wniosku na adres sklep@sexshoppleasure.pl Wniosek taki musi być wysłany z adresu poczty elektronicznej, pod którym zarejestrowane jest konto Klienta.

 

Zasady bezpieczeństwa

Zabezpieczenie danych osobowych przez SECRET GARDEN Marta Mielniczuk realizowane jest przy wykorzystaniu niezbędnych środków technicznych oraz organizacyjnych w celu uniemożliwieniu ich utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu, oraz bezprawnemu przetwarzaniu.

W związku z realizacją naszej polityki prywatności dbamy o poprawne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, bezpieczne przechowywanie nie dłużej niż to konieczne oraz przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym z prawem do zastrzeżenia udostępniania.

Wskazówki bezpieczeństwa:

tworzenie loginów i haseł z wykorzystaniem liter, cyfr i znaków specjalnych uniemożliwiające odtworzenie ich przez niepowołane osoby
unikanie zapisywania loginów i haseł na jakichkolwiek nośnikach cyfrowych i analogowych
korzystanie z aktualizowanego oprogramowania antywirusowego
każdorazowe wylogowywanie się z systemu sklepu internetowego po zakończonych zakupach.
korzystanie z witryny sexshoppleasure.pl tylko z zaufanych i znanych klientowi urządzeń
w przypadku korzystania z nieznanych urządzeń, absolutne unikanie zapisywania na nich danych użytkownika

Pliki cookie

Korzystając ze Sklepu Internetowego sexshoppleasure.pl na urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego sexshoppleasure.pl tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Klienta możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu Klient nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Klienta do koszyka, czy dostosowanie treści strony do zainteresowań Klienta. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego sexshoppleasure.pl, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Klienta, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Klienta i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego sexshoppleasure.plkorzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Klienta do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego sexshoppleasure.pl, opuszczenia Sklepu Internetowego sexshoppleasure.pl lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Klienta.


Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany zasad postępowania określonym w tym dokumencie Klient zostanie poinformowany o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez umieszczenie nowej treści Polityki prywatności sklepu internetowego na stronie internetowej sexshoppleasure.pl